СРАВНИТЕЛНО КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО

Политически партии и партийни системи. 

Партийни системи

Форма на държавно управление и форма на държавно устройство.

Сравнително-правна типология на пряката демокрация.

Представително управление. Правно положение на депутатите.

Парламент

Структура на парламента

Компетенции на парламента. Законодателен процес. Лобизъм.

Компетенции на парламента, законодателен процес

Парламентаризъм

Парламентаризъм.

Понятие за държавен глава. Видове държавни глави.

Избиране и отговорност на държавния глава.

Компетенции на държавния глава.

Понятие за правителство.

Състав и образуване на правителството.

Компетентност на правителството. Министър председател – статус и правомощия.

Организация и структура на съдебната власт.