ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

14.Законодателна уредба на омбудсмана. 

15.Правна уредба на дейността на обществените посредници  

16.. Защита срещу дискриминация. Правна уредба и практически аспекти. 

17.Правна защита на българските общности зад граница  

18.Легализация на публични актове на други държави отнасящи се до законни права и интереси на български граждани в Република България