Компетенции на парламента. Законодателен процес. Лобизъм.Компетенции на парламента: законодателни, контролни, бюджетни, конститутивни и др. Основните 2 правомощия на парламента са свързани със законодателния процес и парламентарния контрол. В контекста на съвременния парламентаризъм акцента преминава от законодателния процес към парламентарния контрол. Контролната функция на парламента е твърде важна, тъй като парламента се превръща в основен форум за контрол и легитимация на провежданата политика.

Лобизъм: „тихата нощ”. Лобитата действат задкулисно, скрито и без да се изявяват в обществеността. Лобизма рядко бива изрично забранен. Изрично забранени са определени форми на лобиране, които са криминализирани (например подкупа). В повечето страни лобизма не е регламентиран и се гледа на него като на едно смесено явление. Ползи от лобизма: повишава информираността на държавните институции и експертната обезпеченост на държавните органи. Негативни страни на лобизма: той е трудно контролируем от общественото мнение и създава често пъти неоснователно преимущество на едни интереси пред други. Най-често от лобизма се възползват корпоративни интереси и по-рядко се възползват т.нар. дифузни икономически интереси.
Лобизма бива организиран и неорганизиран. Неорганизирания лобизъм à лобирането се осъществява от някаква личност. В някои държави (САЩ) съществува т.нар. организиран лобизъм. При него се създават специализирани лица, фирми, които се занимават с това.
Мерки за правно регламентиране на лобизма. Лобизма е регламентиран в САЩ, частично регламентиран в Полша и във ФРГ.
1.създават се регистри на лобистите;
2.създават се задължения за финансова отчетност на лобистите, за да станат явни потоците, които текат.