Партийни системиОпределение за партийна система à тя се състои от политическите партии, връзките между тях, връзките между тях и държавните органи и гражданите, включително тяхното функциониране в определен контекст.
(примера за ПРАСЕТО)
Можем ли да говорим за партийна система когато имаме само една единствена партия? Повечето автори смятат, че и еднопартийните системи са партийни системи.
Дж. Сартори à можем да различим авторитарна с-ма от демократична система според това дали преобладава авторитативната или експресивната комуникация.
Освен еднопартийни системи съществуват още двупартийни и многопартийни системи. Двупартийни партии à има само две партии (САЩ, Великобритания, Австралия, Нова Зеландия, Нова Гвинея). Това не означава, че не съществуват и др. партии, но те не влияят на политическия живот. Многопартийни системи à когато има повече от 2 партии. (например Германия).  Не винаги наличието на повече от 2 партии означава наличие на многопартийна система. Германия в края на 50-те до началото на 80-те год. е била две и половина партийна система.
Класификация на Джовани Сартори à разглежда 7 вида партийни системи.
1.     еднопартийни ;
2.     двупартийни системи;
3.     атомизирани партийни системи;
4.     системи с партия хегемон (Мексико);
5.     доминираща;
6.     ограничен плурализъм;
7.     радикален плурализъм.


Системата с ограничен плурализъм е типичен за контитенталния модел. Ограничен плурализъм означава, че плурализмът е най-добре да е ограничен количествено и качествено. Пример за системи с ограничен плурализъм: Германия, Франция, Испания, Португалия, Белгия (с известни специфики).