ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Хроника на присъединяването на Република България към Европейския съюз


 • 22 декември 1990 г.
  Великото Народно събрание приема решение, с което изразява желанието на Република България да стане пълноправен член на Европейския съюз.

 • 8 март 1993 г.
  Подписване на Европейското споразумение за асоцииране на Република България към Европейските общности.

 • 14 април 1994 г.
  Декларация на българския Министерски съвет, с която се потвърждава желанието на страната да стане пълноправен член на Европейския съюз.

 • 1 февруари 1995 г.
  Европейското споразумение за асоцииране влиза в сила.

 • 6 - 8 септември 1995 г.
  В София е учреден Съвместен парламентарен комитет между Народното събрание на Република България и Европейския парламент

 • 14 декември 1995 г.
  Народното събрание приема решение Република България да подаде официална молба за членство в Европейския съюз.

 • 12 – 13 декември 1997 г.
  Европейският съвет взема решение да започне преговори за присъединяване с Унгария, Полша, Естония, Чехия, Словения и Кипър и да ускори подготовката за преговори с България, Латвия, Литва, Словакия и Румъния чрез аналитичен преглед на законодателството.

 • 23 март 1998 г.
  Министерският съвет приема Национална стратегия за присъединяване на Република България към Европейския съюз.

 • 10 декември 1999 г.
  Европейският съвет взема решение да започне преговори за присъединяване с България, Латвия, Литва, Словакия, Румъния и Малта.

 • Януари 2000 г.
  Министерският съвет определя главен преговарящ и основен екип за преговорите и създава работни групи по преговорните глави.

 • 15 февруари 2000 г.
  Първото заседание на Междуправителствената конференция за присъединяването на България – официално начало на преговорите за пълноправно членство в Европейския съюз

 • Март 2000 г.
  В Народното събрание е създаден Съвет по европейска интеграция.

 • 1 декември 2000 г.
  Съветът на министрите на правосъдието и вътрешните работи на Европейския съюз взема решение за изваждане на България от Шенгенския негативен визов списък.

 • 9 октомври 2002 г.
  Редовните годишни доклади на Европейската комисия препоръчват приемането на 10 нови страни в ЕС. България е призната за държава с функционираща пазарна икономика. Изразена е подкрепа за присъединяването на страната към Европейския съюз през 2007 г.

 • Декември 2002 г.
  Европейският съвет подкрепя усилията на България и Румъния за членство през 2007 г. и приема „пътни карти” за присъединяването на двете страни.

 • 19 - 20 юни 2003 г.
  Европейският съвет подкрепя усилията на България за приключване на преговорите през 2004 г. и за присъединяване през 2007 г.

 • 15 юни 2004 г.
  България затваря всичките 31 преговорни глави за присъединяване към Европейския съюз

 • 25 април 2005 г.
  България подписва Договора за присъединяване към Европейския съюз.

 • 11 май 2005 г.
  Народното събрание ратифицира Договора за присъединяване към Европейския съюз.