ЕЛЕКТРОННИ ДОКУМЕНТИ В ЗЕУ ЛИПСВАЩАТА УРЕДБА НА ЕЛЕКТРОННИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕОбщи въпроси
  -  държавните органи взаимодействат помежду си чрез обмен на документи, а в електронна среда – чрез електронни документи;
  - електронните документи, издавани от държавните органи, са резултат от административни производства;
  - измененията на едно производство може да доведат до изменения на електронните документи, създавани от това производство;
  -   дълго време ще съществува смесена среда на хартиени и електронни документи;
  -   правилата за създаване, обмен и запазване на електронни документи не може да се извлекат от правилата за хартиените документи;