ВАЛИДНОСТ НА ЕЛЕКТРОННИЯ ПОДПИСВалидност на електронния подпис
Механизъм за създаване и проверка на усъвършенстван електронен подпис
ЗЕДЕП  -  Чл. 17.
(2)  Лицата, които извършват проверка на усъвършенстван електронен подпис, трябва да прилагат механизъм, който гарантира, че:
1. данните за удостоверяване използването на частния ключ съответстват на данните, предоставени на лицето, използващо публичния ключ;
2. използването на частния ключ е надеждно проверено и резултатите от тази проверка са предоставени на лицето, използвало публичния ключ.

Наредба за удостоверенията за електронен подпис в администрациите от 2008г.
Механизъм за създаване и проверка на усъвършенстван електронен подпис
Чл. 17. (1)  Лицата, които създават усъвършенстван електронен подпис, трябва да прилагат механизъм, който гарантира, че:
  1. данните за създаване на електронния подпис могат да се възпроизведат само при създаването му и тяхната сигурност е надежно защитена;
  2. данните за създаване на електронния подпис не са достъпни, не могат да бъдат извлечени и подписът е защитен срещу подправяне;
  3. данните за създаване на електронния подпис могат да бъдат защитени от автора срещу използването им от други лица;
  4. съдържанието на изявлението е достъпно за автора и остава непроменено до създаването на електронния подпис.
 (2) Лицата, които извършват проверка на усъвършенстван електронен подпис, трябва да прилагат механизъм, който гарантира, че:
1.  данните за установяване използването на частния ключ съответстват на данните, предоставени на лицето, използващо публичния ключ;
2. използването на частния ключ е надеждно проверено и резултатите от тази проверка са предоставени на лицето, използвало публичния ключ.