ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИСНеобходимост
- Идентификация на правните субекти
n  е-избори
n  е-правителства
n  е-търговия и пр.
- Гаранция за автентичност на съобщенията.
- Конфиденциалност на съобщенията
- Неоттегляемост на изявленията
- Непроменимост на изявленията
- Правно значение на изявленията във виртуална среда

Електронен подпис
Двойка ключове -  частен и публичен
Частният ключ:
            -  използва се за създаване на електронния подпис;
            -  държи се от източника.
Публичният ключ:
            -  използва се за проверка на електронния подпис;
            -  достъпен от всички;
            -  публикува се в публичен регистър.


Технология  -  основни понятия
(извлечение от  Windows Vista Help)
Сертификат  -  Цифров документ, който проверява самоличността на лице или указва защитата на уеб сайт. Сертификатите се издават от доверени фирми, известни като органи за издаване на сертификати.

Сертификати:  често задавани въпроси
      За какво се използват сертификатите?
Сертификатите се използват преди всичко за проверка на идентичността на лице или устройство, за удостоверяване на услуга или за шифроване на файлове. Обикновено изобщо не трябва да си мислите за сертификатите. Може обаче да видите съобщение, гласящо, че даден сертификат е с изтекъл срок или е невалиден. В такива случаи трябва да следвате инструкциите в това съобщение.
      Защо трябва да използвам сертификат?
Обикновено сертификатите ви се предоставят автоматично. Например имате нужда от сертификат, за да използвате защитен уеб сайт за извършване на транзакция – да речем, за да закупите нещо или да извършвате онлайн банкиране. Сертификат ще ви е необходим и ако трябва да шифровате файл с помощта на системата за шифроване на файловата система. И в двата случая този сертификат ви се предоставя автоматично.
      Кога може да ми потрябва сертификат, който няма да ми бъде предоставен автоматично?
Ако искате сертификат за лични нужди, той няма да ви бъде предоставен автоматично. Ако например искате да защитите имейл съобщение с помощта на цифров подпис, трябва сами да се снабдите със сертификата.
      Как мога да се снабдя със сертификат, който не се предоставя автоматично?
Установете връзка със сертифициращ орган и поискайте сертификат. Ако например искате да защитите имейл съобщение с помощта на цифров подпис, трябва да получите личен сертификат. Лични сертификати се издават от сертифициращи органи като VeriSign  или Thawte.  За повече информация вж. Заявка или подновяване на сертификат.
      Как мога да видя моите сертификати?
За да изпълните тези стъпки, трябва да сте влезли в системата като администратор. Може да видите сертификатите на вашия компютър, като отворите диспечера на сертификати. Отворете диспечера на сертификати. (Run – certmgr)  Ако трябва да въведете административна парола или потвърждение, въведете паролата или я потвърдете.

    Разглеждане и управляване на сертификати
- За да изпълните тези стъпки, трябва да сте влезли в системата като администратор.
- Може да използвате диспечера на сертификати, за да видите подробни данни за вашите сертификати, да ги променяте, да ги изтривате или да изисквате нови.
- Щракнете, за да отворите диспечера на сертификати. Ако трябва да въведете административна парола или потвърждение, въведете паролата или я потвърдете.