11. ПРОТИВОРЕЧИЯ В ПРАВОТО.

Анормия. Анормията е липса на общовалидни социални норми. Наличието й води до разрушаване на обществото.