ОСОБЕНИ ПРАВИЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛА, ПОДСЪДНИ НА ВОЕННИТЕ СЪДИЛИЩА

8/ ОСОБЕНИ ПРАВИЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛА, ПОДСЪДНИ НА ВОЕННИТЕ СЪДИЛИЩА /глава 31/ - чл.396-411 НПК.
Военните съдилища са единствено окръжни, има един Военно-апелативен съд в гр.София и само той е въззивна инстанция. Касационна инстанция винаги е ВКС. Доколкото в тази част на закона няма особени правила /а те са изброени изрично/, според чл.411 НПК се прилагат общите такива. За съдебното производство важат правилата на цивилното, като донякъде е ограничена публичността. Вероятно за да се пази честта на пагона, при разглеждане на дела срещу офицери, в съдебната зала не се допускат като слушатели сержанти и войници.
В хода на досъдебното производство разследването се извършва от военни следователи - за извършители офицери; и за престъпленията, посочени точно по особената част на НК, разследвани от цивилните следователи. Останалите престъпления се разследват от военни дознатели, като те се определят със заповед на министъра на отбраната. По отношение на военнослужещи на наборна военна служба или спрямо резервисти при участие в учебно-мобилизационни мероприятия или при изпълнение на активна служба в постоянния резерв могат да бъдат взети различни от общите мерки за неотклонение - поставяне под най-близко наблюдение в частта и задържане под стража в казармено помещение. Има и специфики по временно отстраняване от длъжност, когато при взета мярка за неотклонение “задържане под стража” или “домашен арест”, обвиняемият задължително се отстранява от длъжност, докато тези мерки за неотклонение бъдат отменени или заменени с по-леки - чл.403, ал.1 НПК.