9.Европейски организации

Европейските организации могат да се разделят по два критерия: по предмет на дейност – политически, военни и икономически и по обем на компетентност – обща и специална. Европейски организации с обща компетентност са Съветът на Европа и ЕС.
СЕ е организация, учредена като резултат от възникналите движения за политическо обединение след Втората световна война. Статутът на СЕ се подписва през 1949г. СЕ е организация с широко очертана компетентност в икономическата, социалната, културната и др. области, но въпросите на отбраната не са включени в нея. Организационната структура на СЕ включва Комитета на министрите и Парламентарна асамблея. Те се обслужват от секретариат.
Съгласно Договора за ЕС държавите- членки на трите Европейски общности създават помежду си ЕС. Договорът влиза в сила през 1993г. На ЕС се предоставя широка компетентност. ЕС е непрекъснато развиващ се процес, който е свързан с постоянното разширяване до пълното включване на всички Европейски държави. ЕС се обслужва от институциите, които обслужват и трите общности, т. нар. единен институционен механизъм.
Европейска организация със специализирана компетентност е Западноевропейския съюз Първият военен съюз е създаден след Втората световна война м/у Франция и Великобритания. През 1948г. между Белгия, Холандия, Люксембург, Франция и Великобритания се сключва договор за колективна отбрана срещу всяка въоръжена агресия в Европа. В Париж през 1952г. се подписва договор за създаването на ЕО за отбрана, но Франция през 1954г. отказва да го ратифицира. През 1954г. отново в Париж се подписва договор за създаването на ЗЕС. Той е първата военна организация в Западна Европа. В организационната структура са включени Парламентарна асамблея, Съвет на министрите и Секретариат.
През 1948г. влиза в сила договорът за създаване на съюза Бенелюкс между Белгия, Холандия и Люксембург. Договорът предвижда на територията на трите държави да се създаде митническо обединение, крайната цел на която е изграждането на пълен икономически съюз. Съюзът Бенелюкс е използван като модел за сключването на трите Европейски общности с икономическа насоченост – ЕОВС, ЕИО и Евратом.